Σύνθεση με λουλούδια εποχής

85.00

Σύνθεση με λευκά λουλούδια εποχής σε μεταλλικό pot h 15 cm