Σύνθεση με λουλούδια εποχής

45.00

Κωδικός προϊόντος: 3005-6

Σύνθεση με τριαντάφυλλα, λουλούδια εποχής και πρασιναδες σε μεταλλικό pot h 10 cm