ΟΡΤΑΝΣΙΕΣ, ΛΥΣΙΑΝΘΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΑΔΑ

80.00

ΟΡΤΑΝΣΙΕΣ, ΛΥΣΙΑΝΘΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΑΔΑ σε γυαλινο βαζο

h: 30 Χ 10 cm