προωθητικά δώρα

Τα Ελληνικά βότανα μπαίνουν στη καθημερινότητά μας.
Ο βασιλικός, ο δυόσμος, το θυμάρι, η ρίγανη
γίνονται μόδα; Όχι..
Είναι μια ανάγκη για επιστροφή στη φύση.
Επιστροφή στις ρίζες μας.
Επιστροφή στις παλιές μυρωδιές από τα παιδικά μας χρόνια. Μερικές από τις δουλειές μας..